New Driveline - uppgradering av växel och transmissionsoljor

Dagens moderna drivlina utvecklas i takt med motor och förbränningsteknologin. För att möta de globala kraven på utsläppsreduktion har växel och transmissionsolja blivit mer specifik.

I detta sammanhang har Valvoline gjort en uppgradering av växel och transmissionsoljor.

En kort information tillsammans med en tabell från gamla till nya produktnamn, samt nummer övergång kan du läsa här Introduktion-av-New-Driveline.pdf