Vanliga frågor

Q
Är oljor från olika leverantörer lika?

A

Nej, oljor från olika leverantörer är olika? Det är olika basoljor, olika tillsatser – och olika mängder av dessa.

Q
Måste jag byta oljefilter varje gång jag byter motorolja?

A

Ja, vi hos Valvoline rekommenderar att du gör det. Detta hindrar föroreningarna som fångats i filtret att komma in i smörjsystemet på nytt.

Q
Vad betyder ”W” i SAE 5W-30?

A

W står för Winter (vinter), och anger oljans egenskaper när det är kallt.

Q
Vad betyder uttrycket ”svåra förhållanden”, som kräver kortare oljebytesintervall?

A

”Svåra förhållanden” betyder många start/stopp, bogsering av släp, långa tider på tomgång (typiskt för taxi) och extrem kyla, t.ex.

Q
Vad ska jag göra med den förbrukade oljan som jag själv har bytt?

A

Förbrukad olja ska levereras till godkänd mottagare (se kommunens hemsida för närmare upplysningar). Vissa bensinstationer tar även emot spillolja.

Q
Jag har grön kylarvätska i min bil, vilken specifikation är det? Kan jag fylla på med röd vätska?

A

För färger gäller – bara en färg. Färgen säger inget om specifikationen eller kraven. Det är viktigt att veta VILKA krav tillverkaren av bilen ställer, och fylla på med rätt vätska.

Q
Vad DOT 3, DOT 4, DOT 5 och DOT 5.1 bromsvätska klassificering? Och jag kan blanda dessa?

A

De olika DOT (Department of Transportation) klasser indikerar lägre gränsen för kokpunkten för bromsvätska hastigheten. DOT 3 kan blandas med DOT 4, och dessa kan också blandas med DOT 5.1.DOT 5 är silikonbaserad och kan inte blanda med några av de andra. De olika DOT (Department of Transportation) klasser indikerar lägre gränsen för kokpunkten för bromsvätska hastigheten. DOT 3 kan blandas med DOT 4, och dessa kan också blandas med DOT 5.1.DOT 5 är silikonbaserad och kan inte blanda med några av de andra.

Q
Hur ofta bör jag byta bromsvätska och varför?

A

Man rekommenderar byte av bromsvätska vartannat år. Bromsvätska är hygroskopisk, vilket innebär att den drar till sig fuktighet och vatten. Detta sänker kokpunkten på bromsvätskan (från ca 265 oC på DOT 4). Lägre kokpunkt innebär att värmen från bromsarna vid kraftiga inbromsningar kan få bromsvätskan att koka tidigare, vilket kan alstra gasbubblor i vätskan och göra att bromsarna tar sämre, eller slutar fungera.